לוח שנה הזמנות


סוגי שירותיםתצוגת שעות
תצוגת תאריכים
תאריך התחלה

 
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
21/03/2019
22/03/2019
23/03/2019
24/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
31283 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
עידן דסקל
31352 - סירות
07:00 - 09:00
מיוריאל דריי
עמנואל ססטיארי
31529 - סירות
10:00 - 12:00
עמנואל ססטיארי
מיוריאל דריי
31520 - צלילות
17:00 - 18:00
חנה רפיואנו
נתנאל קרמר
25160 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
ברכה פרסטיי
31463 - סירות
07:30 - 10:30
לילך רייכמן
עמנואל ססטיארי
31509 - צלילות
12:00 - 12:45
יעל רוזנברג
נעה סימון בלכר
31539 - צלילות
14:00 - 15:00
טל אידן
לילך רייכמן
31541 - צלילות
16:30 - 17:30
חנה רפיואנו
נתנאל קרמר
31324 - סירות
08:00 - 11:00
לילך רייכמן
עמנואל ססטיארי
31429 - סירות
10:00 - 12:00
נעה עדן
31543 - צלילות
14:00 - 14:45
נתנאל קרמר
חנה רפיואנו
31325 - סירות
07:30 - 10:30
לילך רייכמן
31353 - סירות
09:00 - 10:00
מיוריאל דריי
עמנואל ססטיארי
31464 - סירות
10:30 - 12:00
ענבל אילון
מרק צ'רניחובסקי
Top