לוח שנה הזמנות


סוגי שירותיםתצוגת שעות
תצוגת תאריכים
תאריך התחלה

 
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
07/12/2019
08/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
35453 - סירות
10:00 - 12:00
עמנואל ססטיארי
עמנואל ססטיארי
35443 - צלילות
10:00 - 11:30
שי זילברמן
שחר גבעון
35444 - צלילות
12:00 - 13:30
שי זילברמן
שחר גבעון
33776 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
הוגו גוטרמן
שוקי אייזיקס
דני שמואל
דמיטרי צ'ורילוב
35445 - צלילות
09:00 - 10:30
שי זילברמן
שחר גבעון
35446 - צלילות
11:00 - 12:30
שי זילברמן
שחר גבעון
33777 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
הוגו גוטרמן
שוקי אייזיקס
דני שמואל
דמיטרי צ'ורילוב
34299 - צלילות
12:30 - 15:30
חיים פרנס
עזרי טרזי
33778 - ספינת המחקר
08:00 - 16:00
הוגו גוטרמן
שוקי אייזיקס
דני שמואל
אסף ריבלין
34301 - סירות
08:30 - 10:00
עזרי טרזי
34300 - צלילות
08:30 - 09:30
חיים פרנס
עזרי טרזי
35448 - צלילות
08:00 - 09:00
לחן רוט
נועם הנדין
חנה רפיואנו
35449 - צלילות
10:00 - 11:00
לחן רוט
נועם הנדין
חנה רפיואנו
35450 - צלילות
13:30 - 14:30
לחן רוט
נועם הנדין
חנה רפיואנו
Top