לוח שנה הזמנות


סוגי שירותיםתצוגת שעות
תצוגת תאריכים
תאריך התחלה

 
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
יום ב 25/05/20
יום ג 26/05/20
יום ד 27/05/20
יום ה 28/05/20
יום ו 29/05/20
שבת 30/05/20
יום א 31/05/20
36262 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36210 - צלילות
08:00 - 09:30
גיל לפיד
דור שפי
36230 - צלילות
07:00 - 08:15
טלי מס
Federica Scucchia
36243 - צלילות
08:30 - 09:30
יואב לינדמן
רונן ליברמן
36248 - צלילות
09:00 - 10:30
מרק צ'רניחובסקי
טניה ריבלין
ענבל אילון
36221 - צלילות
10:00 - 12:15
גל אביתר
יניב שמואל
36215 - צלילות
12:15 - 13:00
ראם נרי
אסא אורן
36244 - צלילות
12:30 - 13:30
דמיטרי צ'ורילוב
אור בן צבי
36263 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36287 - צלילות
08:30 - 09:30
ג'סיקה בלוורטי
רונן ליברמן
36124 - סירות
09:00 - 11:00
ענבל אילון
יונתן שקד
36222 - צלילות
09:00 - 10:00
גיל לפיד
יניב שמואל
36247 - צלילות
09:00 - 10:00
טניה ריבלין
ענבל אילון
36234 - צלילות
10:00 - 10:45
לירז לוי
אירינה קולסניקוב
36292 - צלילות
11:00 - 11:30
דרור קומט
חן אזולאי
36281 - צלילות
13:00 - 14:00
טל אידן
סיגל שפר
בועז אוראל
36245 - צלילות
13:30 - 14:00
לחן רוט
חנה רפיואנו
36216 - צלילות
15:00 - 17:00
ראם נרי
דור שפי
אסא אורן
36282 - צלילות
15:00 - 16:00
סיגל שפר
בועז אוראל
טל אידן
לירון גורן
36272 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36123 - סירות
09:00 - 11:00
ענבל אילון
מרק צ'רניחובסקי
36285 - צלילות
09:00 - 10:00
טל אידן
בועז אוראל
36283 - צלילות
09:00 - 10:00
סיגל שפר
לירון גורן
36225 - צלילות
09:00 - 10:00
גל ורד
נועם הנדין
36223 - צלילות
09:00 - 10:00
גיל לפיד
יניב שמואל
36246 - צלילות
09:00 - 09:45
לחן רוט
חנה רפיואנו
36237 - צלילות
10:00 - 10:45
לירז לוי
אירינה קולסניקוב
36253 - צלילות
10:00 - 10:30
לחן רוט
חנה רפיואנו
36231 - צלילות
11:00 - 12:00
לחן רוט
נועם הנדין
36266 - צלילות
12:30 - 14:30
גיל לפיד
גל אביתר
36284 - צלילות
13:00 - 14:00
סיגל שפר
לירון גורן
36286 - צלילות
13:00 - 14:00
טל אידן
בועז אוראל
36273 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36274 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36275 - סירות
00:15 - 23:45
IUI Boat Maintenance
36264 - סירות
09:00 - 11:00
מרק צ'רניחובסקי
ענבל אילון
36241 - צלילות
09:30 - 10:00
יונתן שקד
ענבל אילון
Top