פרופ' אמציה גנין

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
& המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.
טלפון +972-(0)54-88-20934
a.genin@mail.huji.ac.il

Biological oceanography and coral-reef ecology. Benthic-pelagic coupling. Predator-prey interactions in the marine environment. Biomechanics and effects of flow on corals, invertebrates and fish. Vertical mixing and plankton dynamics.

 

Top