רשימת הקורסים

 

הודעה חשובה לגבי הקורסים של סמסטר ב'  17.3.2020

מפאת המצב ולאור ההנחיות החדשות המכון הבינאוניברסיטאי כרגע סגור ואין מענה טלפוני. קורסים של סמסטר ב' לא מתקיימים עד להודעה חדשה.

כשנחזור לפעילות סדירה תיבחן האפשרות לקיים במועד חלופי את הקורסים שלא התקיימו. אם ניתן יהיה לקיים את הקורסים, תפורסם על כך הודעה. עדיפות ראשונה תינתן לסטודנטים שכבר רשומים כמשתתפים בקורסים. 

ההרשמה לכל הקורסים של סמסטר ב' נותרת פתוחה על מנת לאפשר לסטודנטים שמעוניינים להיכלל ברשימות ההמתנה להירשם.

מקווים לחזור לשגרה במהרה. בריאות!

 

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3 תל-חיעזריאלי
קורס צלילה מדעית (AAUS) 27/10-5/11/2019 סגור להרשמה - - - - - - - - - - -
ביולוגיה של אלמוגים 6-15/11/2019 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - 3 3 -
מנגנוני ארס והגנה כימית בים 17-26/11/2019 סגור להרשמה 5 - - 3 3 3 5 - 3 - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 1-6/12/2019 סגור להרשמה 4 1 2 3 2 3.5 4 - 3 - -
זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות 8-17/12/2019 סגור להרשמה 6 1 - 5 3 4 6 3 3 - -
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת 22-27/12/2019 סגור להרשמה 4 - - 3 2 3 - - 3 - -
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 1-10/1/2020 סגור להרשמה 5 - - 4 2 3 4 3 3 - -
הכרת הפלנקטון 19-24/1/2020 סגור להרשמה 4 1 3 4 2 3 4 2 3 - -
שיטות כמותיות באקולוגיה ימית 3-12/5/2020 סגור להרשמה 7 1 - 5 2 4 7 4 - - -
אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית 1-10/7/2020 פתוח להרשמה 6 - - - 3 4 5 4 3 - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 12-17/7/2020 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 3 4 - 3 - -
מיקרוביולוגיה ימית (אנגלית) 20-29/7/2020 פתוח להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - - - -
פוטוסינתזה ימית 4-13/8/2020 פתוח להרשמה 6 1 3 5 3 3 6 3 3 3 -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 6-11/9/2020 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 - 4 2 - - -
ננו-מזרקים במדוזות ואלמוגים- מערכת הזרקה בת 700 מיליון שנה לא יתקיים השנה סגור להרשמה 4 - - 4 2 3 4 2 3 - -

1. מכון ויצמן למדע

כל הקורסים המקנים נקודת זכות אחת (1), להוציא 2 הקורסים המפורטים בהמשך, מאושרים ללומדים מדעי החיים (ביולוגיה וביוכימיה). הקורס 'התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים' מאושר רק לתלמידים במסלול מדעי המח או לאלו שעבודת המחקר שלהם עוסקת ישירות בנושאים הנלמדים בקורס בכפוף להמצאת אישור פרטני מפרופ' רוני פז או ממדרשת פיינברג. סטודנט הרוצה ללמוד קורס מאלו שלא אושרו יידרש להמציא אישור פרטני על שהקורס יוכר לו כחלק מתכנית הלימודים.

תלמידי כימיה המעוניינים להירשם לקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי יידרשו להמציא אישור פרטני מועדת ההוראה בכימיה כדי שהקורס יוכר להם כחלק מתכנית הלימודים, על ידי פניה בכתב לרכזת הקורסים במדרשת פיינברג. נקודות הזכות יקבעו על ידי נציג ועדת ההוראה- כל מקרה לגופו.


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים. סטודנטים מפקולטות אחרות בטכניון צריכים לפנות ליו"ר ועדת ההוראה בחוג בו הם לומדים על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס. 

Top