רשימת הקורסים

הקורסים של שנת הלימודים תשפ"ג פתוחים להרשמה ואתם מוזמנים להגיש מועמדות להתקבל אליהם.

אפשר להגיש מועמדות ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים תהיה על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

חשוב מאוד! בעת ההרשמה עליכם לעדכן את המידע לגבי המעמד שלכם בשנת הלימודים הבאה תשפ"ג (מוסד אקדמי, חוג, תואר, שנת לימודים לתואר) וללחוץ על שמור ורק לאחר מכן לבחור את הקורסים אליהם אתם רוצים להתקבל.

יש להעלות למידע האישי: גיליונות ציונים עדכניים (תלמידי כל התארים), אישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני (תלמידי תארים מתקדמים) ובמידה שתדרשו - אישור פרטני מועדת ההוראה במוסד האקדמי על שהקורס יוכר לכם. ניתן להעלות ציונים המופיעים במידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים: שם או לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (תלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

מועדי הרשמה

* ההרשמה לכל הקורסים של סמסטר א' ושל סמסטר ב' תיסגר ביום שבת ה-10 בספטמבר 2022.

ההרשמה לקורסים תיפתח שוב לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריך הנ"ל וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי. הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.

סטודנטים שקיבלו הודעת קבלה לקורס ואישרו את השתתפותם בו יוכלו לבטל את השתתפותם עד לתאריכים המפורטים להלן

* הקורסים "שיטות מתקדמות במחקר תת ימי (AAUS)", "שינויים גלובליים באקוסיסטמות ימיות" ו- "זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקווטיות" לא ניתן לבטל.
* שאר הקורסים של סמסטר א': יום ראשון ה- 30 באוקטובר 2022.
* הקורסים של סמסטר ב': יום ראשון ה- 12 בפברואר 2023.
 

סטודנטים שטרם קיבלו מייל על שהתקבלו לקורס אליו נרשמו נמצאים ברשימת ההמתנה.

אנו פונים לסטודנטים שברשימת ההמתנה במידה שמתפנים מקומות.

ייתכנו שינויים בכל רגע. אנא עקבו אחרי המיילים שנשלחים אליכם מהמכון ואם אתם נדרשים להגיב עליהם, אנא הגיבו בהקדם.

 

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3 תל-חיעזריאלי
שיטות מתקדמות במחקר תת ימי AAUS 23/10-1/11/2022 פתוח להרשמה 6 3 - 3 3 2 3 4 - - -
שינויים גלובליים באקוסיסטמות ימיות 30/10-4/11/2022 פתוח להרשמה 4 2 - 4 - - - 3 - - -
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת 6-11/11/2022 פתוח להרשמה 4 - - 3 2 3 - 3 3 - -
זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות 13-22/11/2022 פתוח להרשמה 6 3 - 5 3 4 6 4 3 - -
מנגנוני ארס והגנה כימית בים 23/11-2/12/2022 פתוח להרשמה 5 3 - 4 3 3 5 4 3 - -
נושאים נבחרים בביולוגיה של דגים 11-16/12/2022 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 3 4 3 3 - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 25-30/12/2022 פתוח להרשמה 4 2 2 3 2 3.5 4 3 3 - -
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 4-13/1/2023 פתוח להרשמה 5 3 - 4 2 3 4 4 3 - -
ננו-מזרקים במדוזות ואלמוגים- מערכת הזרקה בת 700 מיליון שנה 12-17/3/2023 פתוח להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 3 3 - -
שיטות מחקר באוקיאנוגרפיה 19-24/3/2023 פתוח להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 3 3 - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 26-31/3/2023 פתוח להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 3 3 - -
הכרת הפלנקטון 16-21/4/2023 פתוח להרשמה 4 2 3 4 2 3 4 3 3 - -
שיטות בביוגאוכימיה ובאקולוגיה של איזוטופים יציבים 30/4-5/5/2023 פתוח להרשמה - 3 - 5 - - - 4 - - -
שיטות סטטיסטיות באקולוגיה ימית 7-12/5/2023 פתוח להרשמה 4 2 - 4 2 3 4 3 - - -
פוטוסינתזה ימית 14-23/5/2023 פתוח להרשמה 6 3 3 5 3 3 6 4 3 3 -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 28/5-2/6/2023 פתוח להרשמה 4 2 - 4 2 2 4 3 3 - -
ביולוגיה של אלמוגים ושימור (בינלאומי) 4-13/6/2023 פתוח להרשמה 7 3 - 5 3 2 5 4 3 - -

1. מכון ויצמן למדע
יש אישור לסטודנטים הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי מדעי החיים (הפקולטה לביולוגיה והפקולטה לביוכימיה) להשתתף בקורס אחד בכל תואר. ההשתתפות בקורס נוסף מותנית בקבלת אישור מהמנחה. נקודות הזכות המופיעות בטבלא מאושרות רק לסטודנטים הלומדים מדעי החיים.
סטודנטים הלומדים מדעי הפיזיקה, מדעי הכימיה, מתמטיקה ומדעי המחשב או הוראת המדעים נדרשים להציג אישור פרטני הקובע כי הקורס אותו הם מעוניינים ללמוד יוכר להם כחלק מתכנית הלימודים. עבור סטודנטים אלה, מספר נקודות הזכות שתוכרנה על ידי מכון ויצמן עשוי להיות שונה מהמספר שמופיע בטבלא.

 


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים. סטודנטים מפקולטות אחרות בטכניון צריכים לפנות ליו"ר ועדת ההוראה בחוג בו הם לומדים על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס. 

Top