מחירון

מחירון הוראה


הדפסת מחירון הוראה
מחירון הוראה לקורסים, כנסים וסדנאות, ופעילויות הוראה
קורס אוניברסיטאי1, כנס, סדנאפעילות בתי-ספר, מתנ"סים2
פרטיםמהארץמחו"למאילת/חבל אילות
דמי-שימוש באולם הרצאות לאדם ליום4 + חדר מחשבים בלבד 35 55 5.5
דמי-שימוש בתשתיות המכון לאדם ליום3 (כולל שימוש במעבדות, אולם הרצאות, מחשבים וציוד שנירקול) 55 80 5.5
לינה במעונות (מחיר לאדם ללילה) 110 180 60
שירותי סירה עד שעה (כולל דלק + משיט) 240 460 180
שירותי סירה עד 3 שעות (כולל דלק + משיט) 485 925 180
שירותי סירה עד 6 שעות (כולל דלק + משיט) 785 1520 300
הפלגה בספינת המחקר - עד 4 שעות 5445 11900 3650
הפלגה בספינת המחקר - עד 8 שעות 6655 14550 4850
צלילה רגילה 18 33 -
צלילת מבחן 90 145 -
ציוד שנירקול 18 33 -
דמי שימוש יומיים לאדם בחדר ישיבות 25 40 -
כיבוד להפסקת קפה 25 25 -
1 בקורסים אוניברסיטאיים/קורסים מחו"ל - מרכזי קורסים ומדריכים, עד 3, אינם מחויבים בדמי-שימוש בשירותי המכון.
2 בפעילות בתי-ספר/מתנ"סים - מרכזים, מדריכים ומלווים- עד 3, אינם מחויבים בדמי-שימוש ולינה.
3 מינימום דמי שימוש בתשתיות המכון - לפעילות בתי ספר מאילת/חבל אילות - 121 ₪. לפעילות בתי ספר אחרים - 242 ₪.
4 מינימום דמי-שימוש באולם הרצאות + חדר מחשבים בלבד -
   לפעילות בתי-ספר מאילת/חבל אילות - 121 ₪.
   לפעילות בתי-ספר אחרים - 242 ₪. לכנסים/סדנאות - מינימום 910 ₪ (עד 25 אנשים).

מחירון האוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים והצעת מחיר יש לפנות למירב meiravy@savion.huji.ac.il

מחירון כללי - המכון הבינאוניברסיטאי

מחירון עבור (החיוב על פי סטאטוס המשלם):

הדפסת מחירון
שם השירותתעריף
צלילה רגילה + ציוד -
צלילת ניטרוקס -
צלילה טכנית עד 45 מטר 50
O/C 3MIX עד 60מ' 75
O/C 3MIX מ-60 עד 80מ' 400
צלילה מערכת סגורה 100
מערכות סגורות 3MIX 100
צלילת מבחן -
שנירקול -
קורס סקוטרים 200
סירה - הפלגה בודדת עד שעה 100
סירה - עד 3 הפלגות ועד 3 שעות 200
סירה - מעל 3 הפלגות ועד 6 שעות 300
משיט (תוספת של 25% למחיר הסירה) -
משיט בין השעות 18:00-06:00 (תוספת 40% ממחיר הסירה) -
ספינת מחקר - (עד 4 שעות, כולל טעינה ופריקה) 2000
ספינת מחקר - (עד 8 שעות, כולל טעינה ופריקה) 2800
ספינת מחקר - (מעל 8 שעות, תוספת מחיר לשעה או חלק ממנה) 700
ספינת מחקר - התקנת ROV (בפחות משלושה ימי הפלגה) 2000
דמי שימוש יומיים לאדם בתשתיות המכון -
מו"פ/שירותי אחזקה - לשעת עבודה 60
דמי שימוש יומיים לאדם בחדר ישיבות -
כיבוד להפסקת קפה -
קורס צלילה טכנית בסיסי 1700
קורס צלילה טכנית מתקדם 1500
קורס צלילה טכנית משולב (בסיס + מתקדם) 2700
3Mix - קורס 1750
Rebreathers - קורס 4500
NITROX - קורס -
קורס השתלמות צלילה 1000
טופס הסמכת צלילה 150
לינה במעונות - ללילה לאדם 85
לינה בדירה בעיר - שכירות יומית 70
לינה בדירה בעיר - שכירות חודשית (12 - 30 לילות) 780
לינה בדירה בעיר - שכירות חודשית (15 - 30 לילות) -
השכרת פנס צלילה 25
אבדן מפתח לוקר צלילה 10
תוספת סקוטר לצלילה 40
תוספת למלווה צלילה רגילה במכון 160
תוספת למלווה צלילה רגילה מחוץ למכון -
תוספת למלווה צלילה טכנית במכון 330
תוספת למלווה צלילה טכנית מחוץ למכון 660
תוספת למלווה צלילה טכנית מערכות סגורות במכון 700
תוספת למלווה צלילה טכנית מערכות סגורות מחוץ למכון 1400
הזמנת חנקן נוזלי 17
דפי מים לבן 160
דפי מים חלבי 120
Top