יצירת קשר

המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת
חוף אלמוג
ת"ד 469
אילת 8810302
ישראל
טלפון:08-6360111
פקס:08-6374329
iui@mail.huji.ac.il

מזכירות הוראה (קורסים)
טלפון: 08-6360177
פקס: 08-6360193
פקס2דואל: 153-8-6360100
sivan.yakar@mail.huji.ac.ilView Larger Map
Top