מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית, ועבירת משמעת חמורה.
הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה.מטרת תקנון זה היא להבטיח כי האוניברסיטה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מיני.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר או בלשון נקבה חל על בני שני המינים.

תקנון למניעת הטרדות מיניות ינואר 2016

לומדה

הלומדה פותחה במטרה להגביר מודעות ולהנגיש את תחום מניעת הטרדה מינית לכלל האוניברסיטה,
במטרה לקדם סביבה מכובדת ומכבדת, שוויונית וראויה, קרקע פורייה ללימודים, להתפתחות אישית מקצועית וחברתית, לחילופי דעות וידע, למחקר ועבודה.

כניסה ללומדה דרך אתר האוניברסיטה העברית

במקרה של הטרדה ניתן לפנות:
רחלי לוי
סגנית נציבת הטרדה מינית, המכון הבינאוניברסיטאי באילת
טלפון: 08-6360156
דוא"ל:
rachelil@savion.huji.ac.il
Top