מלגות ופרסים המוצעים במכון

מלגה ע"ש אורן ברקו

לסטודנט מצטיין שמסיים את מחקרו באילת

מלגה ע"ש חן אפרת

למורה עוזר הוראה מצטיין בהדרכת קורסים במכון הבינאוניברסיטאי

מלגה ע"ש שושנה פידלר

לסטודנט מצטיין שמסיים את מחקרו במכון הבינאוניברסיטאי

מלגת מחקר מכונית באילת

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת מציע שתי מלגות מחקר לדוקטורנטים. המלגה נועדה לעודד תלמידים אשר אינם תושבי אילת לערוך מחקר במכון הבינאוניברסיטאי ובמפרץ אילת.

Top