מדענים תושבים

ד"ר אנטלר גלעד

אוקינוגרפיה כימית, גיאומיקרוביולוגיה, ביוגיאוכימיה, גיאוכימיה של איזוטופים יציבים, צימודים בין מחזורים ביוגיאוכימים. 

ד"ר אקייניק דריה

                      

פרופ' גנין אמציה

אוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה של שונית האלמוגים. קישור בין הקרקעית למים הפתוחים. יחסי גומלין בין טורף לנטרף בסביבה הימית. ביו-מכניקה והשפעות זרמים על אלמוגים, חסרי חוליות ודגים

פרופ' הולצמן רועי

מורפולוגיה תיפקודית והאבולוציה של מערכות פונקציונליות מורכבות. ביומכניקה והידרודינמיקה של תזונה בשאיבה אצל דגים. קבועי הידרודינמיקה של יחסי טורף-טרף. השפעות של אקולוגיה ומורפולוגיה תפקודית על קצבי אבולוציה מורפולוגית.

פרופ' טורפשטיין עדי

גיאוכימיה איזוטופית של סדימנטים ימיים ואגמיים, פליאו-אוקיינוגרפיה, פליאו-אקלים, גיאוכרונולוגיה.
איזוטופים של סדרות אורניום כשעונים גיאולוגים של תהליכי בליה והסעה.

פרופ' כפלוי משה

אקולוגיה של חברות ואקולוגיה התנהגותית בדגי שונית

פרופ' פיין מעוז

אקולוגיה ופיסיולוגיה של בעלי חיים בשונית האלמוגים. הבנת יחסי הגומלין שבין אלמוגים לאורגניזמים החיים איתם וכיצד אלו מגיבים לשינויים סביבתיים. כיצד יגיבו חברות בשונית האלמוגים לתרחישי שינויים גלובליים?

ד"ר פראדה מיגל

Biological oceanography; Phytoplankton ecology, cell biology and genetics; Regulation of life cycle strategies; Biotic interactions; Populations dynamics.

פרופ' שקד יעלה

זמינות ביולוגית של מתכות במים ויחסי גומלין בין אצות למתכות. חמצון חיזור של ברזל במי שטח.

Top