רשימת הקורסים

הקורסים של שנת הלימודים תש"ף פתוחים להרשמה.

חשוב מאוד! בעת ההרשמה עליכם לעדכן את המידע לגבי המעמד שלכם בשנת הלימודים תש"ף (פרטים אישיים, מוסד אקדמי, חוג, תואר, שנת לימודים לתואר) וללחוץ על שמור ורק לאחר מכן לבחור את הקורסים אליהם אתם רוצים להתקבל.

יש להעלות למידע האישי: גיליונות ציונים עדכניים, אישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני ובמידה שתדרשו - אישור פרטני מועדת ההוראה במוסד האקדמי על שהקורס יוכר לכם. ניתן להעלות ציונים המופיעים במידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים: שם או לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (תלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

ניתן להיות רשומים ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

מועדי הרשמה

* ההרשמה לכל הקורסים של סמסטר א' ושל סמסטר ב' תיסגר ביום ראשון ה-15 בספטמבר 2019.

* ההרשמה לקורסים תיפתח שוב לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריך הנ"ל וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי.

* הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.

סטודנטים שהתקבלו לקורס ואישרו את השתתפותם בו יוכלו להודיע על ביטול השתתפותם עד לתאריכים המפורטים להלן

* הקורסים "צלילה מדעית", "ביולוגיה של אלמוגים" ו- "מנגנוני ארס והגנה כימית בים": לא ניתן לבטל.

* שאר הקורסים של סמסטר א': יום שני ה- 4 בנובמבר 2019.

* הקורסים של סמסטר ב': יום ראשון ה- 16 בפברואר 2020.

הרשמה לקורסים
שאלות נפוצות

נקודות זיכוי
שם הקורסתאריכיםסטאטוסהעברית ויצמן1 טכניון4 תל אביבבר אילןבן גוריון חיפה2 רופין הפתוחה3 תל-חיעזריאלי
קורס צלילה מדעית (AAUS) 27/10-5/11/2019 סגור להרשמה - - - - - - - - - - -
ביולוגיה של אלמוגים 6-15/11/2019 סגור להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - 3 3 -
מנגנוני ארס והגנה כימית בים 17-26/11/2019 סגור להרשמה 5 - - 3 3 3 5 - 3 - -
נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית 1-6/12/2019 סגור להרשמה 4 1 2 3 2 3.5 4 - 3 - -
זמן, תזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות 8-17/12/2019 סגור להרשמה 6 1 - 5 3 4 6 3 3 - -
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת 22-27/12/2019 סגור להרשמה 4 - - 3 2 3 - - 3 - -
סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת 1-10/1/2020 סגור להרשמה 5 - - 4 2 3 4 3 3 - -
הכרת הפלנקטון 19-24/1/2020 סגור להרשמה 4 1 3 4 2 3 4 2 3 - -
ננו-מזרקים במדוזות ואלמוגים- מערכת הזרקה בת 700 מיליון שנה 15-20/3/2020 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 3 4 2 3 - -
מיקרוביולוגיה ימית (אנגלית) 29/3-7/4/2020 פתוח להרשמה 7 1 3 5 3 4 7 - - - -
פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף 19-24/4/2020 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 3 4 - 3 - -
שיטות כמותיות באקולוגיה ימית 3-12/5/2020 פתוח להרשמה 7 1 - 5 2 4 7 4 - - -
פוטוסינתזה ימית 13-22/5/2020 פתוח להרשמה 6 1 3 5 3 3 6 3 3 3 -
ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 31/5-5/6/2020 פתוח להרשמה 4 - - 4 2 - 4 2 - - -
אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית 7-16/6/2020 פתוח להרשמה 6 - - - 3 4 5 4 3 - -

1. מכון ויצמן למדע

כל הקורסים המקנים נקודת זכות אחת (1), להוציא 2 הקורסים המפורטים בהמשך, מאושרים ללומדים מדעי החיים (ביולוגיה וביוכימיה). הקורס 'התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים' מאושר רק לתלמידים במסלול מדעי המח או לאלו שעבודת המחקר שלהם עוסקת ישירות בנושאים הנלמדים בקורס בכפוף להמצאת אישור פרטני מפרופ' רוני פז או ממדרשת פיינברג. סטודנט הרוצה ללמוד קורס מאלו שלא אושרו יידרש להמציא אישור פרטני על שהקורס יוכר לו כחלק מתכנית הלימודים.

תלמידי כימיה המעוניינים להירשם לקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי יידרשו להמציא אישור פרטני מועדת ההוראה בכימיה כדי שהקורס יוכר להם כחלק מתכנית הלימודים, על ידי פניה בכתב לרכזת הקורסים במדרשת פיינברג. נקודות הזכות יקבעו על ידי נציג ועדת ההוראה- כל מקרה לגופו.


2. אוניברסיטת חיפה

נקודות הזכות הניתנות לתלמידי מוסמך ודוקטורט בחוג לביולוגיה ימית חיפה מפורטות בקובץ הזה.


3. האוניברסיטה הפתוחה

נקודות הזכות לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה הן נקודות זכות מתקדמות.


4. הטכניון

סטודנט ללימודי הסמכה או מוסמכים בפקולטה לביולוגיה של הטכניון יכול לפנות ל-פרופ' עודד בז'ה על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה הפקולטית המאושרים. סטודנטים מפקולטות אחרות בטכניון צריכים לפנות ליו"ר ועדת ההוראה בחוג בו הם לומדים על מנת לקבל אישור להשתתף בקורס. 

Top