פרטי הקורס: סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של סדימנטים ממפרץ אילת

קורס מוסתר

מרכזי הקורס

ד"ר בברלי גודמן, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר תימור כץ, Israel Oceanographic and Limnological Research, Haifa.

מרצים

פרופ' בעז לזר, המכון למדעי כדוה"א, האוניברסיטה העברית.
ד"ר אהובה אלמוגי לבין, המכון הגיאולוגי לישראל.
פרופ' ברק חירות, חקר ימים ואגמים לישראל וביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, אוניברסיטת חיפה..
ד"ר יונתן שקד, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.
ד"ר יהודית הרלבן, המכון הגיאולוגי לישראל, ירושלים.
ד"ר מור כנרי, המכון לחקר ימים ואגמים, חיפה.

מבנה הקורס

קורס בן 10 ימים במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת


נושאים מרכזיים בקורס

קורס מתקדם לסדימנטולוגיה ימית שבו מודגמים עקרונותיו של התחום במפרץ אילת, החל משיטות הדיגום בים, דרך אפיון מפורט של הסדימנט הנדגם במעבדה וכלה בעיבוד הנתונים והסקת מסקנות על התהליכים הסדימנטריים במפרץ. הקורס משלב בין הרצאות ותרגילי מעבדה עם מומחים בתחום לבין השתתפות פעילה (מאד) של הסטודנטים בכל שלבי העבודה

נושאים שיילמדו בקורס:

1.יסודות בסדימנטולוגיה ימית (סביבות ימיות מול יבשתיות, מקורות, שטפים, הסעה, השקעה ושכוב)

2.דיגום סדימנטים בים, תיאוריה ופרקטיקה (איסוף מספינה עם מהים הרדוד והעמוק עם דוגמים מסוג Grab ו MultiCorer, איסוף סדימנטים בצלילה, סמוך לחוף באמצעות דוגמים ידניים ופניאומאטיים)

3. אפיון פיסיקאלי (התפלגות גדלי גרגר, צפיפות, נקבוביות, מיון וכ"ו), כימי (יסודות ומינרלים) וביולוגי (חוריריות ואורגניזמים משקיעי שלד נוספים) של סדימנטים בראש מפרץ והתפלגותם המרחבית והעיתית בהקשר של מקורותיהם השונים.

4. מסדימנטים רצנטיים בים לרקורד הגיאולוגי ביבשה (סיור)

5. כימות של שטפי חלקיקים באמצעות מלכודות סדימנט.

6. סמנים בסדימנט כאינדיקטורים לתנאי הסביבה היום ובעבר

7. שימוש באיזוטופים רדיואקטיביים לקביעת קצבי השקעה ותיארוך בקרקעית הים

ספר לימוד מומלץ:

Boggs, 2005. Principles of Sedimentology and Stratigraphy (4th Edition)דרישות קדם

מינימום 2 קורסים בגיאולוגיה ברמת בוגר


מבנה הציון

השתתפות 10%

הצגת פרוסמינריון 10%

מבחן 35%. המבחן מתקיים במהלך הקורס.

הצגה קבוצתית + הגשת דו"ח 45%. ההצגה מתקיימת במהלך הקורס והדו"ח  מוגש כחודש לאחר סיום הקורס.


קהל יעד

הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמים ממגוון התחומים במדעי הטבע ובמדעים המדויקים. עדיפות תינתן לסטודנטים עם רקע  בגיאולוגיה ו/או מדעי הקרקע. תלמידי שנה ג' יתקבלו על סמך מקום פנוי. הקורס מוגבל ל-18 סטודנטים.

שפה

שפת ההוראה תהיה עברית, אולם, אם ישתתפו בקורס סטודנט/סטודנטים שאינם דוברי עברית שפת ההוראה תהיה אנגלית (קיימת סבירות גבוהה שבשנת הלימודים הקרובה ישתתפו בקורס סטודנטים שאינם דוברי עברית). אם שפת ההוראה תהיה אנגלית, תינתן האפשרות לדוברי עברית להיבחן בעברית ולהגיש לאחר הקורס את דו"ח הסיכום בעברית.


הערות

לתשומת ליבכם! קיום הקורס מותנה במספר משתתפים מינימאלי. במידה של ביטול תישלח הודעה על כך לנרשמים בתוך תקופת השינויים. נקודות הזכות המופיעות בטבלת הקורסים שבאתר המכון עבור מוסד אקדמי מסוים אינן תקפות תמיד לכל החוגים/מסלולים באותו מוסד. חובתם של תלמידים המבקשים להתקבל לקורס לבדוק האם הקורס אושר כחלק מתכנית לימודיהם בחוג/מסלול אליו הם שייכים. תלמידים אשר אינם זכאים לנ"ז על פי תכנית הלימודים שלהם נדרשים להמציא אישור בכתב חתום ע"י יו"ר ועדת ההוראה שלהם על קבלת נ"ז עבור הקורס. 


הקורס סגור להרשמה.
Top